Calendar

Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Прот. Феодр Каракальчев. Собор трёх святителей

567 просмотров

Boban, Olun hem Ayoz Duhun adına!

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar, Ayoz Yazı söleer bizä: “Açan istersin izmetetmää Allaha, azırla canını kösteklerä”. Her kerä ayırdıynan Allahın yolunu, lääzım ayıralım cenk. O cenk, nicä var bizim içimizdä, ölä da var dışandan da.

İçimizdä cenk: bizdä lääzım olsun cenk kendi günahlarımıznan, kendi zeetlerimizlän. Biz brakmȇrız naazlılık, yannışlık ilerlesinnär. Ama onnar ilerlämesinnär deyni, bän lääzım kendimi çok uurdan sapıdım, çok erdän lääzım kendimi zapedeyim. O bizim içimizdä olyer.

Dışandan da herkerä olyer köstek, neçin deyni şeytan savaşyer diyl sade bizim içimizdän bizi yanıltmaa, ama savaşyer dışandan da.

Da te bu iki cenkä deyni lääzım kendimizi azırlayalım, açan biz ayıryerız Allahı, kendi canımızı lääzım azırlayalım kösteklerä, denemeklärä.

Göryeriz, ani böönkü gündä anılyer üç Ayoz, onnarı biz anȇrız başka günnerdä da birär-birär hepsicini: Büük Vasiliy — 14 yanvardä, İoann Altınaazlının — fevralin dokuzunda, Grigoriy Allahsözlü Pazar — günüydü.

Böönkü gündä onnar hepsi anılyer bir erdä, neçin deyni onnar kurdular Ayoz Liturgiyayı hem böön biz onnarın izmetinnen kullanyerız. Olyer insannarın arasında kavga: birazı taa çok savaşyer saymaa Büük Vasiliyi, birazı — Grigoriy Allahsözlüyü, birazı da — İoann Altınaazlıyı. Da o Ayozlar gelyerlar arhireyin düşünä, da söleerlär, ani “bizi diyl lääzım ayırmaa, biz üçümüz da varız bir erdä, varız birtürlü da bizi ayırmaa diyl lääzım”.

Da onuştan böönkü gündä sayılyer topluntusu Büük Vasiliyin, İoann Altınaazlının hem Grigoriy Allahsözlünün.

İlk vakıtlar kliselerä açılyer yol, ama yollar açıldıynan klisää, çıkȇr çok türlü yalancı üüretmeklär da ozaman te bu yalancı üüretmäklerin arasında lääzım olyardı bu ayozlara savaşmaa dooru götürmää kendi sürüsünü, kendi insannarını. Yalancı üüretmeklärä aldanyardı taa padişahlar da. Büük Vasiliyi isteerlär koorkutmaa, ani kabletsin yalancı üüretmeyi, ani ozaman yaradı üüredicı Ariy, ani Hristozu saymardı Allah erinä.

Da Büük Vasiliya sıra geldi bunnardan çok koolanmak kabletmää, neçin deyni onu çekettilär pek çok korkutmaa. Çaaryer padişah da söleer ölä: “Neçin sän diylsin bizim tarafta? Kablet bizim üüretmeyi (ozaman vardı yalancıüüredici Ariyin üüretmesi) da olalım biz bir tarafta”. Büük Vasiliy da ona geeri söleer: “Padişah da lääzım olsun bizim bir klisedä”. Padişah şaşȇr: “Beninmen böölä taa kimsey lavetmedi!” — “Lavetmedi, neçin deyni sän taa karşlamadın ortodox arhiereylän, onuştan da seninän birisi böölä çetin lavetmedi”, dedi Büük Vasiliy.

Grigoriy Allahsözlüyä, izmetedärkana Allaha, güdärkana kendi insannarını, sıra gelyer da onu seviştiryerlär onun izmetindän, da ona sıra gelyer brakmaa o uuru, o kliseyi, nerada izmetedärdi. Ama genä gücenmeer, onun izmeti bunnan bitmeer, o ötä dooru izmeteder ikär ölä Allaha.

İoann Altınazlıyı koolȇȇrlar, yollȇȇrlar yaban yerä, Abhaziya, Gruziyanın yanında, orada sıra gelyer zeet çekmää Allahın adı için.

Bir taraftan, ayozlarımızı lääzım tutmaa aklımızda, baalim bilelim nicä onnar yaşardılar, onnarın zeetlerini, onnarın yolunu Allaha deyni. Lääzım bilmää da savaşmaa almaa örnek. İkinci taraftan, lääzım bilelim, ne sıra geldi onnara çekmää: olmaa ayoz o diyl sade geldin Allahın yanına da bulunyersın, ama geçersin ölä bir yolu, nerada seni ateşlän paklȇȇrlar. Ateşä, açan altını koyerlar, o yeriyer da ondan çıkȇr başka ne var karışık, da te hristian da ikär ölä. Geçelim Gökteki Padişahlaa deyni, etişmää Allahın yanına, biz lääzım o ateştän geçelim, angısından aşırı biz paklanyerız. Neçin deyni paklanmadaan onnardan, yok nicä etişmää Gökteki Padişahlaa. Hristos boşuna sölämeer, ani Gökteki Padişahlık alınyer izmetlän, kuvetlän. Lääzım paklanmaa herbir mındarlıktan, herbir günahtan da ozaman var nicä girmää Gökteki Padişahlaa.

Ama buna deyni lääzım olsun büük usluluk. Hristos Ayoz Yazıda, Evangeliyada, söleer ölä: “Alın Bendän örnek, neçin Bän varım uslu hem da yavaş ürektän” (“Ибо Я кроток и смирён сердцем”). Kösteklerdän yok nicä geçelim dikliimizdän. Neçin deyni diklik o var şeytanın ensemesi, neylän o böön kullanyer, neylän o bizi sürüyer cendemä. Usluluk o var hristianın ensemesi. Böön sa biz, açan savaşyerız dikliklän nesa üstelemää, geçmää, göstermää, ozaman biz yok nicä oradan geçelim. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev