Проповедь на Введение Пресвятой Богородицы. Прот. Феодор Каракальчев

200 просмотров

Böönkü gündä bizdä yortu, angısına biz deeriz Panayiyanın kliseyä gelmesi. Bobası-anası adȇȇrlar Onu vermää kliseya, açan onnarda olacek uşak, onnar verecek onu izmetä Allaha. Da üç yaşında onnar tamannȇȇrlar kendi adanmasını, ne onnar adadıydılar Allaha: getirerlär Panayiyayı üç yaşında kliseyä da veryerlär Onu izmetä Allaha. Panayiya girdiynän orayı, kalyer orda.

…Avşam biz çaldık: “А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася,/ ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х”. Angellär da şaşȇrlar, açan göryerlär, ani kız giryer altarä, en ayoz erä, neçin deyni orayı biri girmäzdi. Diil sade girmesin adamlar, popazlar, arhierey da giryärmiş yılda sade bir kerä. Da açan orayı götüryerlär Kızçaazı, popaz (ozaman varmış İoan Vartizedicinin bobası) hem Zahariya, angısı arhiereymiş, alyȇr da götüryer Onu altarä, en ayoz erä. Orayı birisi girmäzmiş, sade arhierey, o da sade yılda bir kerä. Panayiya girdiynän kliseya, kalyer orda, neçin deyni bulyer Kendinä deyni te o eri, neradan O istämeer çıkmaa… Bulyer Kendinä deyni en paalı eri, ani başka Ona bişey lääzım olmȇȇr, Ona bişey diil meraklı. Ona lääzım olmȇȇr düşünsün, kahırlansın. Deyciz, küçük uşak, kızcaaz, ama oynamaa başka kızlarlan yada düşünmää evlenmäk için, başka işlär için, ona deyni diil lääzım bişey.

Nekadar paalı olyer klise Panayiyaa deyni! Ordan başka istämeer çıkmaa.

Panayiya var nicä bir kap. Açan var bir nesa paalı iş, biz onu tutȇȇrız paalı kapta, kapalı bir erdä. Panayiya var te ölä bir kap, içindä bulunȇr en paalı — Hristos. Hristos duudu Panayiyadan. O Kendi bulunyardı, nicä en paalı, en Ayoz, O da bulunyȇr ayoz kapta. Ayoz kap o var Panayiya.

Örnek var bizä deyni Panayiya, Onun gelmesi klisää, angısına O girdiynän, başka istämeer çıkmaa. Bizä da lääzım ölä olsun, ani bizi çeksin klisä, biz lääzım isteyelim klisä. Geldiynän dä klisä, istämeyelim gitmää. Amin.

prot. Feodor Karakalçev