Проповедь на Вознесение Господне. Прот. Феодр Каракальчев

335 просмотров

Böönkü yortuynan, var nicä demää, ani Hristoz tamannadı erdeki izmetini. Yaptı te onu, ne için O geldi erä, insanı kurtarmaa deyni. Bu için geldi Hristoz, yaptı, bıkadar vakıt bulundu erdä da şindi çıktı gökä. Tamannadı Kendi izmetini, erdeki izmetini.

Bizim Ayoz Klisedä bu gündä söleneer ölä laflar: “Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш” — Çıkȇr Hristoz gökä Kendi metinniindä. “Радость сотворивый учеником” – Kendi üürenicilerinä O getirdi sevinmelik.

Hristoz çıkȇr bizdän yıkarı, da bunnan, var nicä demää, ani Onun üürenicileri, hepsi insannar, kim Onu inanyardı, kim Onun aardına gidärdi, kim sesläärdi Onu, kim gördü Onun işlerini, onnar kalyerlar üüsüz. Ama Hristoz söleer: “Bän sizi üüsüz brakmayacam.” Sıra gelyer, ani, deyeciz, boba gider kazanmaa, getirer uşaklarına, aylesinä nesaydı, neyi kazanmış, ne lääzım aylesinä. Te ölä Hristoz gider yapmaa taa bir işi, angısı taa kaldı tamannanmadık. O söleer: “Bän giderim sizä azırlamaa eer.” Gider Allahın önündä, Gökteki Bobanın önündä dua etmää Kendi insannarı için, Kendi dostları için, Kendi uşakları için, gider onnara hazırlamaa eer, ani sora onnarı da almaa yanına.

O söleer ölä: “Bän gitmäsaydım, sizä gelmeyecek yıkardan kuvet. Sizä inmeyecek Ayoz Duh. Bän gidärsaydım, sizä yollıycam Ayoz Duhu.”

Gider mi Hristoz bizdän ayırılmaa? Gider mi Hristoz başka gelmemää bizä?

Diil ölä! Ölä yok nicä olsun, neçin deyni Hristoz, çıkarkana gökä, O brakȇr bizä Kendi Kendini. O çıkmadı ölä, ani gitsin orayı da bizi braasın. Ama brakȇr bizä Kendi Kendini.

Nicä O braadı bizä Kendi Kendini?

Komkada.

Hristoz var herkerä bizimnän bilä hem da söleer: “Bän sizinnän varım herbir vakıt. Dünnä bitincä. Bän herkerä varım sizinnän bilä.” Böön söleer ölä kondakta da: “Аз есмь с вами и никтоже на вы.” Bu laflarlan O söleer: “Bän varım sizinnän, kimsey sizä yapamayacek zarar, kimsey kalkamayacek sizä karşı.” Bu laflarlan gidärdilär ölümä, zeetä zeetçekennär. Amin.

prot. Feodor Karakalçev