Проповедь в день памяти апастола Андрея Первозванного

811 просмотров

Açan Hristoza yaklaşyer bir genç çoçuk da sorȇr: “Ne yapım da kabledeyim kendimä daymalı ömür?”, Hristos ona söleer, ani en ilk Allahın sımarlamalarını tamanna. Da o açan söleer, ani bän bunnarı hepsini savaştım tamannamaa taa gençliimdän, ozaman Hristos ona deer: açan isteersin olmaa taa ii, ozaman sat varlıını da daat fukarelerä, al stavrozunu da gel Benim ardıma.

Da o genç çoçuk çıkınyer geeri, neçin deyni o pek zenginmiş. Da Hristos deer, ani pek güç zenginä girmää Gökteki Padişahlaa. Bakȇrız, ani alizdän ölä da var, neçin deyni zengin herkerä tutunyer kendi zenginnindän, korkȇr birerdän bişey kaybetmemää, tutunyer herbir gümüşündän, ozaman ona pek zor girmää Gökteki Padişahla.

Böönkü gündä biz anȇrız ayoz Nikulu, angısı da zenginmiş, ama ona zenginnik diildi köstek, ani girmää Gökteki Padişahlaa. Açan insan diil baalı kendi zenginniinä, ozaman ona kolay herbir iştän brakılmaa. Zenginnää insan en çok aldanyer.

Ayoz Nikula deyni Allaa vardı en ilerdä. Onun vardı vaarlıı, ama onu kullanyer islä işa deyni, bunnan hiç bir da zor, bir da güç gelmer ona girmää Gökteki Padişahlaa. Neçin deyni onda vardı taa üç gümüş.

En ilk o vardı inan, angısı vardı paalı, onun inanını biz göryeriz, ani nekadar o cenk eder dooru inan için.

İkinci gümüş – dooruluk.

Üçüncü gümüşü – hayırlık (милосердие), o yardım edärdi insannara pek. Kendi varlıını, kendi zenginniini o daadyardı insannara.

Nicä olyer, ani kimin en büük kahırı, açan ona sıra gelyer ölmää? En büük kahırı zenginnerin, neçin deyni o baalı kendi zenginniinä da istämeer ölmää, düşünyer, ne olacek, kimä kalacek hepsicii. Kim sa, ani kimin yok bişeyi, ona kolay ölmää da o diil baalı bişeya, neçin o bişey kaybetmeer.

Te bu gümüşlär, angısınnarı vardı onda: inan, dooruluk hem da hayırlık, vardılar ona deyni taa paalı, nekadar onun kendi bütün varlıı.

Onuştan herbir taraftan, ne var bizä deyni üürenmää, almaa örnek ayozlardan herkerä var. Herkerä aldıynan da okuduynan ayozların yaşamasını, biz var nicä oradan çok iş alalım. Diil sade taşıyalım onnarın adını, ama lääzım onnarın yaşamasına da görä savaşmaa yapmaa. Onnarın iiliklerinä görä lääzım götürelim kendi yaşamamızı da.

Biz herkerä işidyeriz, Ayoz Klisä söleer ayoz Nikul için, ani o var inan kanonu hem da var usluluun siması (Правило веры и образ кротости). Te böölä var bu ayoz, te ölä lääzım bizä savaşmaa olmaa, da te ölä götürmää kendi yaşamamızı. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev