Calendar

Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Прот. Феодр Каракальчев. Проповедь в день памяти святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены

937 просмотров

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına!
Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!
Böönkü gündä bizim Ayoz Klisä anȇr ayozları, angısınnarın var büük izmeti bizim Klisää — padişah Konstantini hem da anası onun Elenayı.

Padişah Konstantin – o ilk padişah, angısı koolamadı hristiannarı. Bilyeriz, ani Hristos açan erdäydi, Onu hep koolardılar, aarardılar öldürmää, yoketmää. Açan Hristoz çıkȇr Gökä, ondan sora da apostolları, Onun üürenicilerini hem da kim izmetedärdi Allaha, hepsiciini aarardılar öldürmää. Kim sayȇr kendini hristianin, onnarı koolardılar. Ama bilyeriz, ani onnarın taa zeedesi atılmadı Hristozdan. Kabledärdilär en çirkin ölümleri, kabledärdilär zeetleri, kabledärdilär kapan, kabledärdilär er türlü, ne vardı, ne düşünärdilär eni zeetlär, ama Hristozdan atılmazdılar.

Hepsicii padişahlar üçüz yıladan koolardılar hristiannarı. Da açan sıra gelyer, kalyer padışah Büük Konstantin. Taa ileri da onun bobası vardı padişah. Onun bobasına deyni, padışah payeder dört paya onnarın padışahlıını. Da bir payı düşer Konstantinin bobasına, Konstanţiy Hlor. Ona düşer Britaniya, ani orda padişahlık etmää. Sora da orası kalyer Büük Konstantina da o toprak. Açan sıra gelyer kalmaa padişah Büük Konstantinä, 306 yılda o kalyer padişah. Da gidärkana cengä, görer göktä stavroz, da altında da varmış yazı: “ Bunnan üstelä!”, stavrozlan üstelä kendi duşmannarını. Da gider o cengä, da üsteleer kendi duşmannarını. Toplȇȇr te o topraa, angısı şindiyadan vardı payedeli dört paya, toplȇȇr bir erä. Da genä olyer bir padişahlık. Ozaman padişaa Konstantin 313 yılda kurȇr bir kiyat “Milan ediktı”. Hristiannarı bundan ötä dooru artık diil lääzım koolamaa, ama kim angı inanı isteer inan etmää, ölä da lääzım kullansın. Hristiannarı ötä dooru kullanmasınnar.

Çok izmetlär savaşyardı yapmaa Konstantin hristiannara deyni, ani açılsın onnara yol kliselerä, açılsın yol açık inan etmää Hristozu. Açan artık açılyer bu yollar, çekeder çıkmaa yalancı üüretmeklär da. Yalancı üüretmeklär, angıları şindiyadan vardı yazıçniklär, angıları söläärdilär, ani lääzım baş iiltmää, inanmaa yalancı allahlara. Şini sa hristiannarın dooru üüretmesindän, arasından çıkȇr yalancı üüretmeklär, angıları söleerlär, ani Hristos diil Allah, ani Ayoz Duh diil Allah hem taa başka işlär da.

Vardı bir yalancı üüredici Ariy. Bir popaz Ariy, angısı söläärdi, ani Hristos diil Allah. Vardı, kim sesläärdi onu, kim gidärdi onun aardına. Da bu yalancı üüretmeyi yoketmää deyni, padişah Büük Konstantin toplȇȇr 325 yılda Miheyada kasabada İlk Vselenskiy Sobor, neredä kötülener yeres Ariya. Ariyanın yalancı üüretmesi kötülener, da sölenyer, ani Hristos var Allah. O Topluşta da çekeder kurulmaa bizim Dooru Saltanatlı İnan — “Символ Веры”, angısını biz böön hepsimiz okuyerız, çalȇrız izmettä Allaha, onun bir payı. Bir payı kurulyer İlk Vselenskiy Soborda, ikinci payı — İkinci Vselenskiy Soborda.

Bunnar vardı Konstantinin izmeti.

Anası da ona vardı yardımcı. Anasını da padişah Konstantin yolȇȇr bulsun Hristozun Stavrozunu, angısı o vakıt gömülüydü, neredä düzdüydülär klise yalancı allahlara (капище). Anası onun gider da bulyer Hristozun Stavrozunu, angısında Hristoz geriliydi. Da o Stavrozu vererlär ozaman patriarha Makariya. Bilyeriz, ani Stavroz payedildi çok kıymaa da daaldı bütün dünyää, neçin deyni Hristoz geldi kurtarmaa bütün dünneyi. Böön var çok erdä kıymıcıklar Hristozun Stavrozundan, neredä baş iilderlär hristiannar Hristozun Stavrozuna. Bölä vardı onun anasının izmeti hem da Konstantinin.

Böön onnarı Ayoz Klise sayȇr nicä apostolları, onnar izmetettilär, gezdilär bütün dünnedä, nasaat ettilär Hristozun Ayoz Evangeliyasını. Ayoz Erlerdä, neredä Hristos gezdi, düzüldü 300 yılın uurunda yalancı allahlara kliselar. Te onarı çoyunu yokettilär, aldılar, daattılar orada, paklansın Ayoz Erlär deyni, neredä Hristos gezdi, neredä Hristos izmetetti, neredä Hristos yaptı çok nışannar. Da böön biz anȇrız padişayı Konstantini, padişayın anasını Elenayı. Onnar kurdular temel, ani kliselär açılsın, hristiannara açılsın yol da korkusuz açık inan etsinnär kendi inanını. Padişayın anasına sıra geldi bulmaa Stavrozu. O buldu onu, getirdi. Bizä deyni kalyer sade taşımaa kendi stavrozumuzu. Bizim stavrozumuz – o te o, ne veryer bizä Allah bizim yaşamakta. Angı uurda biz böön bulunyerız, te o uurda da izmetedelim Allaha. Kimäsaydı verer Allah astalık, demäk, astalıklan lääzım izmetetmää Allaha. Kimäsaydı veryer zenginnik, zenginniinnän lääzım izmetetsin Allaha. Kimäsaydı veryer fukaarelik, o lääzım fukaareliklän izmetetsin. Kimäsaydı veriler, ani evlensin, o lääzım evlenmesinnän izmetetsin Allaha. Kimäsaydı sıra gelmeer evlenmää, o lääzım onnan izmetetsin Allaha. Kimsaydı gençliinnän, kimsaydı ihtärliinnän. Hepsindä var kendi stavrozu, angısını lääzım böön taşımaa. Te o stavrozlan da sıra gelsin çıkmaa Allahın önünä. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev