Prot. Feodor Karakalçev: Böönkü gündä bizim Ayoz Klisenin var duuma günü

867 просмотров

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!

Böönkü gündä bizim Ayoz Klisenin var duuma günü. Neçin deyni bu gün toplanyer apostollar, Panayiya bayırda Sion, da orada bulunyarkana, onnarın üstünä iner Ayoz Duh. O Ayoz Duh iner nicä bir ateşçik, nicä yalıncıklar, hepsinin üstünä. O bayırda varmış emen 120 kişi. Da nicä Hristos söleer: “Bän lääzım çıkȇm Gökä, istämeerim brakmaa sizi üüsüz, onun için yollayacam sizä Ayoz Duh”. Da te nerada gelyer gün açan yollanyer Ayoz Duh apostollara hem onnarın arasında varmış Panayiya.

Allah yollȇȇr Ayoz Duhunu, iner erä da veryer, ani onnarın dilleri olyer başka, başka dillerdä çekedyerlar lavetmää apostollar, ani gezmää da bütün dünyedä nasaat etmää Ayoz Allahın Evangeliyasını.

Allahın Klisesi çekedyer aaz kişidän, vardı 12 üürenicisi Onun, vardı sora başka 70 üürenicisi, bitki-bitkiyadak böönkü gündä toplanyerlar 120 kişi, da te o 120 kişidän Haber daalyer. Allahın Klisesi büver hem böönän-böön O taa zeedä büver, daaldı bütün dünneyä. Herbir erdä, herbir toprakta var nasaat etmesi Allahın Ayoz Evangeliyası.

Çeketti 120 kişidän Ayoz Klisesi Allahın da daaldı bütün dünneya hem böön o Kliseyä sıyer hepsicii hem her kerä O git-gidä taa büver. Ne mutlu, kim bulunyer Allahın Ayoz Klisesindä, ne mutlu, kim kayıl olyer gelmää, girmää, olmaa avcıların baaşışı.

Şükür Allaha, ani bizä böön Allah verdi, ani biz bulunyerız te bu Ayoz Klisenin içindä, ani biz da katıldık. Neçin deyni var nicä olmaa klisedä, var nicä olmaa Klisenin dışanında, ama Klisesis kurtuluş yok. Ölä ayoz bobalar da sölerlär: “Klisezis var nicä kan da dökmää Hristozun adı için, var nicä okumaa Evangeliyayı da, var nicä hepsiciini yapmaa, ama Klisesiz yok nicä kurtulmaa”. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev