Проповедь в неделю Крестопоклонную. Прот. Феодор Каракальчев

252 просмотров

Hristos söleer: “Angı ödek var nicä insan versin kendi canı için ? Ne fayda insana, açan o bütün dünnenin zenginnini kazanacek, ama canına yapacek fenalık?”

Böönkü gündä, açan klisenin ortasında çıkarıldı stavros, biz baş iildyeriz stavroza. Golgofa bayırından hepsimizä gelyer ses: Angı ödek insan verecek kendi canı için?

Allah böön bizä genä gösteryer, ne var hepsindän paalı. Allah böön gösteryer, ani O veryer Kendi canını bizim canımız için, O kabledyer ölüm biz dayma yaşayalım deyni.

Allah bizim canımız için verdisaydı Kendi canını, ozaman bizä lääzım tanımaa Allahın istediini. Bizä aaramaa taa paalı iş böön yok nerada. Yok nedän aramaa taa paalı iş, neçin deyni canımız bizim taa ileri.

Ne ödek insan var nicä versin kendi canı için?

Can var hepsindän paalı. Biz lääzım canımızı okadar koruyalım, ani bişey bizä köstek olmasın.

Hem Allahın da istedii — o var bizim stavroz, angısını biz lääzım alalım, taşıyalım hem gidelim Hristozun ardına.

Prot. Feodor Karakalçev