Calendar

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Проповедь в день перенесение мощей святителя Николая. Прот. Феодор Каракальчев

474 просмотров

Hristos Dirildi – Akına Dirildi!

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!

Hepsi ayozların biz taa çok bakȇrız günnerini, nezaman onnar geçilyerlar bu dünnedän. Ayoz Nikulu biz bakȇrız dekabrinin 19-da, nezaman o geçilyer. Böönkü günda da var onun günü, nezaman onun ayoz güüdesini (мощи) Mir Likiya kasabasından geçiryerlar Bari kasabaya. Biz taa çok bakȇrız kendi günnerimizi, nezaman biz duumuşuk. Bizä deyni o kalyer neçin sa ölä bir gün, ani onu lääzım ikär saymaa. Ama baktıynan ayozlara, onnarın herkerä anılyer o günü, nezaman onnar zeet çektilär, nezaman onnar verdilär kendi canını, nezaman döktülär kendi kanını, bekim da zeetsiz öldülär, ama ikär ölüm vakıdını.

Bizdä böön Ayoz Klisä bakȇr duuma günnerini – Hristozun, Panayıyan hem İoann Vartizedicin, başka bir da yok ölä ayoz, kimin duuma gününü baksın bizim Ayoz Klisä. Hepsi ayozların anılyer günneri, nezaman onnar geçildilär bu dünnedän. Nezaman onnar karşı geldilär Hristozlan, nezaman onnar girdilär Hristozun aylesinä, sürüsünä – bu vardı en paalı, neyä deyni onnar bütün yaşamasında izmet edärdilär, neya çalışyardılar, neya deyni savaşyardılar. Gelyer vakıt onnar geçildiynän artık karşı gelyerlär Allahlan hem bulunyerlar Allahın yanında.

Açan kim sa geçilyer bizim yakın insannarımızdan, biz ozaman kahırlanyerız, gücenyeriz, biz küsülü. Ama bu uur var nicä olsun sade, açan günahkerlär geçilyerlar. Ama herkerä, açan sıra gelyer geçilmää ayoz insannara, ozaman o var diil kahır, ama o var sevinmelik. Biz böön sevinyeriz, ani bizdä Göktä var duacılar, kim bulunyer Allahın yanında. Biz sevinyeriz, ani bukadar çok var ayoz Allahın yanında da biz onnardan var nicä isteyelim yardım. Biz isteriz onnardan dua, biz isteyeriz onnardan yardım, ani onnar bizim işlerimizdä, zoorlarımızda, kahırlarımızda, astalıklarımızda bizä yardım etsinnär.

Biz herkerä isteeriz çok yaşamaa, biz isteeriz astalıksız yaşamaa, biz isteeriz bir zorsuz yaşamaa hem da ölmeyelim. Getirdiynän aklımıza, biz yaradıldık Gökteki Padişahlaa deyni, diil bırayı deyni. Da açan biz yaradıldık Gökteki Padişahlaa deyni, erdeki yaşamak bizä var nicä izmet, o var bizä, nicä söleer padişah David: «Аще семдесять, аще же в силах восемдесять лет и то в трудах и болезнях» — “Etmiş seksän yıl, onnar da hepsicii var kahırlarda hem da izmettä, hem da zorlarda”.

Erdeki yaşamak o var herkerä kahırda, zorda, astalıklarda, acılarda. Nerayı deyni Allah bizi yarattı o var Gökteki Padişahlık. Neçin deyni dooru olacek, ani biz oray deyni isteyelim, orayı deyni çalışalım.

Onuştan biz böön isteeriz yardım, dua ederiz hepsi ayozlara, neçin deyni onnar bizim gibi yaşadılar erdä, bizim gibi sıra geldi geçmää çok kahırlardan, çok türlü zorlardan, gördülär onnar yaşamayı da. Diil ani onnar bilmärdilär bu işi da oldular ansızdan ayoz. Ölä olmȇr! Onnar bizä gösteryerlär böönnän-böön, ani erdeki yaşamayı var nicä yaşamaa ölä, ani olmaa yakışıklı Allaha da çıkmaa Allahın önünä. Neçin deyni Allah bizä böölä vermeyeciydi eer biz bu erdeki yaşamaktan çıkamaydık Gökteki Padişahlaa, geçämeydik Gökteki Padişahlaa. Allah bizä bu yaşamayı vermeyceydi, ama Allah veryer neçin deyni bilyer, ani hepsini yaparak böön, ani izmet ederäk kendi uurunda, nerada sän böön bulunyersın, var nicä kazanasın kendinä Gökteki Padişahlıı. Neçin ayozlar da bunnardan hepsindän geçtilär, onnar hepsini gördülär, hepsini geçirdilär kendindän da sıra geldi, ani onnar böön bulunyerlar Allahın yanında.

İzmetlän biz da ikär ölä var nicä bitkiyadak götürelim yaşamamızı dayanmaklan, esaplan, izmet ederäk Allaha da çıkmaa sıra gelsin Allahın önünä, ani biz da olalım te o sürüdä, angısında böön bulunyer Allahın ayozları. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev