Проповедь в день памяти вмч. Георгия Победоносца. Прот. Феодор Каракальчев.

723 просмотров

Ayoz Georgiy — genç çoçuk, bobası-anası vardı inanda, açan o olyer 20 yaşında gider askerlää da olyer asker. Orada da kendi derin fikirinnän, kendi pak üräännen olyer, ani onu koyerlar olsun başka askerlerä buyurucu (воевода). Üçüz yıl geçer Hristozun duumasından beeri, o yıllar vardı pek koolayıcı-padişahlar, angısınnar koolardılar hristiannarı. Bu padişahlar yalancılıklan savaşyer düzmää kendi buyurmasını insannara (правление государством). Neçin deyni açan padişah inanyer yalancı allahlara, ozaman onun kurması, düzülmesi, temeli kaavi yok nicä olsun dooru, açan o inanyer yalancı allahlara, angısınnar yok. Yok nicä yalancılıklan düzmää kısmet. Da te o Diokletian da ikär ölä vardı bir padişah, angısı yalancılıklan hepsini savaşyardı düzmää. Açan artık göryer, ani hristiannar zeedelenyer, o savaşyer nicä sa çıkmaa onnarın önünä. Neçin deyni korku gelyer, ani bıkadar çok hristian olacek, o sa kendisi inanyer alancı allahlara. Da o buyuryer, ani hepsi getirsinnär kurban, dua etsinnar, baş iltsinnär yalancı allahlara. Ama kim alizdän hristiannar, onnar yok nicä kayıl olsun bölä iki üzlülää, ani bir taraftan bıttibi inanmaa Allaha, übür taraftan da baş iiltmää yalancı allahlara.

Ama… bizdä böön ölä.

Bizdä böön ölä, neçin çok serä deeriz, ani inanyerız Allahı, alizdän sa işlerimiz bizim çok uzak Ondan. İnanmaa inanyerız Allahı, ama baş ildyeriz ta çok yalancı allahlara, neçin deyni bizä deyni işimiz, kazancımız, paramız ya da başka erdeki işlerimiz, olyerlar taa paalı, taa ilerdä, nekadar bizim Allahımız. Da bir taraftan inanyeriz Allaha, öbür taraftan — baş iildyeriz yalancı allahlara, ani var zenginnik, ani var kendi raatlımız, başka işlerimiz. Onnara biz taa çok baş iildyeriz.

Georgiyada sıra gelyer ayırmaa, ondan istärdilär: ”Her baş iildyarsaydın yalancı allahlara, sana hem zenginnik olacek hem da meetinnik”. Ama o bilyer pek islä, ani kalan işlär Allahın yaninda görünmer, onnar bişey, onnar var duman, ani daalyerlar bir moment. Yok nicä bişey böön karşılaştırmaa Allahlan, neyisa böön koymaa Allahın yanına da ayırmaa, düşünmää: bunumu ayırma o sa übürünümü. Hristiannara deyni Allah varkana başka bişey diil paalı, canını da verecek, zenginnik, meetinnik – onnar var boşuna, ama Allah var ilk uurda hem başka bişey yok nicä Onunnan karşılaştırılsın. Ayoz Georgiy kayil olyer zeetlera, kayıl olyer hepsinä, neylän korkudyerlar hristiannarı, sade atılmamaa Allahtan. Da bitki-bitkiyadak onun keserlär başını, te böölä o zeet çeker. Hem böönnen-böön anılyer hem herbir vakıt anılacek, neçin deyni genä dönerim te ona, ani Allahta bir da insan kalmȇr, bir da izmet kalmȇr boş.

Kim ayıryer kendinä Allahı, ona bir da vakıt olmer nedän sa utansın, neçin deyni Allah bir keret ta, bir kişiya da onun izmetini brakmȇr ödeksiz, brakmȇr kimisa gücendirilmiş, ani Allah ona te nesa vermedi. Allah kimseyi brakmȇr! Ama kim sayer Onu, kim savaşyer Ona izmet etmää, onnar hepsicii Onun önündä anılyerlar böönnän böön hem da herbir vakıt anılanıcıklar. Amin.

Hristos Dirildi!

Prot. Feodor Karakalçev