Проповедь в день памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил

155 просмотров

Bütün bizim yaşamamız dozdolay sarılı Angellärlän. Allaa sımarlȇȇr angellerä, arhangellerä, hepsi Gökteki Kuvetlerä bizi doz-dolay sarsınnar da bizä izmet etsinnär, yardım etsinnär, korusunnar. Hererdä, çeketmesindän taa duumamızdan beeri bizä artık verilyer Koruycu Angel. Angel, angısı verilmiş bizä Allahtan, o bizimnän bilä çıkacek Allaha cuvap vermää bizim işlär için.

Aldıynan Ayoz Yazıyı göryeriz, ani yarattıynan dünneyi, Allaa yarattı en ilk görünmäz dünneyi. Görünmäz dünnä onnar hepsicii var Angellär. Açan insanı yarattı, insan çok türlü yanıldı, çok erlerdä yapmadı dooru, ama Allaa yolladı Angelleri haberä. Açan çıfıtlar bulunyardılar Egipettä çıraklıkta, Allaa çıkaryer Moiseylän hepsi insannarı, çıfıtları oradan, O yollȇȇr Arhangel Mihailı çıkarsın onnarı Egipettan.

Arhangel Gavriil gelyer Panayıya da haberler, ani Ondan duacek Uşak; Angel yolda gider bilä Panayıyaylan, İisus Hristoslan, Angısı vardı taa uşacık, İosiflan gittilär Egipeda, da oradan sora gelmää deyni onnarın yanında hep bulunyardı Angel. Allahın yanında da böön izmet ederlär Angellär. Herbir Liturgiyada biz işidyeriz te bu lafları: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф” — “Ayoz, Ayoz, Ayoz Saabi Savaof”, Angellar duryerlar Allahın dolayında da çalȇrlar: “Ayoz, Ayoz, Ayoz, Saabi Savaof”

Arhangel Mihail bulunyardı yanında te üç çocuun yanında, angısnnar istämedilär atılmaa Allahtan, istämedilär getirmää kurbar yalancı allahlara – Ananiy, Azariy, Misail. Açan onnarı sıbıttılar fırın içinä, yaktılar pek büük kızgın bir ateş orada vardı, izmetçilär göryerlär, ani çocuklara bir da zarar olmadı ateştän. Ateş içindä göryerlar dört kişi, biri varmış Angel. O var Arhangel Mihail, angısı gelyer da serinnedyer onnarı hem brakmȇr ateş onnara zarar getirsin.

Böönkü gündä da var çok nışannar (чудеса), böön bizi angellär çok erdä koruyerlar, biz onnarı denämeriz da… Biz böön onnardan taa küçük, taa dangalak, ama Allaa okadar bizi sever, ani sımarlȇȇr Angellerä bizä izmet etsinnär. Da bizä kalyer gücendirmemää bizim Koruycu-Angellerimizi: açan biz nesa islä yapȇrız, açan biz dua ederiz, açan nesa bir iilik yapȇrız, açan nesa yakışıklı Allaha yapȇrız. Onnar sevinyer, yardım eder hem dua eder bizim için. Amin.

prot. Feodor Karakalçev