Проповедь на Введение во храм Пресвятой Богородицы. Прот. Феодор Каракальчев

402 просмотров

Bizdä da böön olyer, ani biz getiryeriz uşaklarımızı klisää, vaartizlik aşırı getiryeriz. Vardı başka da adet çıvıtlarda, sekiz günnük uşaa getiryardılar klisää, adaadılar Allaha. Dooru da, ani taa küçüklündän uşaklar lääzım gelsinnär da verilsinnär terbi etmeyä Klisää.

Läzım dooru doyurmaa uşakları. İmeklär diil sade, angısınnar var bir parça ekmek, ama ne var dünnedä terbi etmäk (воспитание) — te o da var doyurmak. Eer doyuryarsak sade ne var televizorda, göryeriz orada çok mındarlık, ona görä da olyer uşaklar. Eer savaşyarsak uşakları doyurmaa islä işlerlän (нравственное, духовное), ozaman onnar ona görä da büyerlär.

Neçin bir vakıt Klisä koolanyardı hem da savaşyardılar kliseleri yıkmaa? Bunu pek islä annardı onnar, kim koolardı Kliseyi. Klisä o var bir er, nerada Allah bulunyer bütün dolumluunnan, da herkerä insan, açan gelyer klisää, o duyer kendini başka türlü, göördüynän da kliseyi, yada geçärkana klisenin yanından, insan artık nesa duyer, ani bırada var Allah. Da sade görmää kliseyi o var terbi etmäk. Da kim koolardı Kliseyi, onnar savaşyardılar yapmaa hepsini, ani bişey insana getirmesin aklına Allahı.

Pek çok iş kaybedyer insan. Bilsäk, angı dualar getirilyer, angı dualar sölenilyer o vakıt Liturgiyada altardä, biz kıyıştırmayacez gelmemää böön klisää. Klise bizä deyni var herkerä gemi (корабль), angısı götüryer kurtuluşa, o bizä deyni var koruntu, ani koruyer herbir iştän, taa çok görünmäz duşmandan. Neçin deyni Klisenin içindä bulunan insan, taa kolay korunyer şeytanın fenalıklarından. Neçin deyni klisedä bulunyer Kendi Allah, Panayiya hem hepsicii Ayozlar. Onuştan Klise içindä var nicä bulunmaa herkerä korkusuz.

Nicä biz sayalım Kliseyi? Läzım alalım örnek Panayıyadan: O geldi, girdi kliseyä da oradan başka çıkmadı taa Ona aber gelmedään Angeldan, ani O gitsin İosifa, ozamanadak oradan O çıkmadı.

Biz da läzım sayalım Kliseyi, ani o olsun bizä okadar paalı, ani biz birda kerä bulmayalım kendimizä uur pazar günü, yortularda, büük yortularda gelmemää klisää. Ona deyni läzım olsun pek büük sebep. Läzım annamaa, ani Klise var Allahın yaratması, Klise var insana deyni koruntu, te o gemi, angısı getiryer kurtuluşa. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev