Проповедь на Воздвижение креста Господня. Прот. Феодор Каракальчев

414 просмотров

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar! Apostol Pavel ölä söleer: “Kim gider kayıba, kim saymȇr, onnara deyni Stavroz var ölüm, var kayıp, ama kim inanyer, kabledyer Hristozun Stavrozunu. Bizä deyni o var kurtuluş. Böönkü yortuyu baktıynan, aldıynan onun istoriyasını, açan artık kalyer padışaah Konstantin 303 yılda, ondan ötädoru açılyer yol hristiannara. Hristiannarı brakmardılar açık inan etsinnär kendi inanını, onnarı zeetlärdilär, öldüryardılar.

Konstantinin anası vardı hristian padişah Elena. O koyer neetinä bulmaa Hristozun Stavrozunu. Hristozun gerilmesindän beeri geçer 300 yıla kadar, da onu bulmaa çalbalmaa zoordu. Padişaah Konstantinin anası gider kasabaya İerusalimä, aarȇȇr yeri, nerada geriliymiş Hristos. Bu yerä sıbıdyarmışlar herbir mındarlıı hem da yakın orayı düzmüşlär yabancı allahlara klise (языческое капище). Orada artık birisi tutmazmış aklında, nerada Stavroza gerildi Hristos. Da bulyer bir ihtär çıvıdı, angısı taa tutarmış akılında, nerada bulunyarmış Hristozun Stavrozu, nerada O gerilmiş. Da orada aarȇȇrlar da bulyerlar üç stavroz, neçin deyni Hristos geriliydi iki hırsızın arasında. Hristozun Stavrozunda vardı yazı: “İisus Nazarettän, İudeylerin Padişaahı”. Bu yazı bir taraftaydı da annaşılmȇr, angı stavroz kimin. Ozaman denerlär herbir stavrozu bir asta karıda: bir stavrozu ona yaklaştıryerlar, öbür stavrozu, bişey olmȇr. Açan yaklaştıryerlar Stavrozu, angısında geriliymiş Hristos, ozaman o karı alışyer. Da annȇȇrlar: bu Stavroz var Hristozun.

Stavroza okadar çok insan toplanyer baş iiltmää, ani zoormuş yaklaşmaa. Onu kaldıryerlar yikarı, hepsicii göörsün da baş iiltsin baalim uzaktan Stavroza.

Padişaah Elena getiryer Stavrozu Konstantinopolä. Da orada olyer yortu, angısını biz anȇrız, – «Воздвижение Креста Господня». Dikerlär, kaldıryerlar yıkarı Stavrozu, hepsi insannar baş iiltsinnär göreräk onu. Bundan sora Stavroz paylaştırılyer çok paya. Çok erlerdä, başka-başka topraklarda, başka-başka monastırlarda var nicä bulmaa Stavrozun kıymıcıını. Neçin deyni Hristos geldi kurtarmaa bütün dünneyi! Onun için da Stavrozu kıymıklȇȇrlar parça-parça da daadyerlar bütün dünneyä. Da insan göörsün da baş iiltsin ona.

Prot. Feodor Karakalçev