Проповедь на Обрезание Господне. Прот. Феодор Каракальчев

402 просмотров

Böön bizim Ayoz Klise anȇr bir yortuyu, angısına biz var nicä şaşalım da, annamayalım, neçin onu Ayoz Klise anȇr, angısına denilyer “Dozdolay kesilmesi” (Обрезание Господне). O adet kalyer taa birkaç bin yıl ileri Hristozun duumasından.

Avraama Allaa sımarlȇȇr bu adeti yapsınnar, neçin deyni herbir çocuk, angısı duȇȇr, lääzımdı sekizinci gün kabletsin bu adeti, neçin deyni bunnan o adanyer Allaha. Bu adet kalyer ozamandan beeri da herbir vakıt tamannanyer. Böönkü gündä da o taa var çıvıtlarda.

Bizä deyni, hristiannara, bu adet kaybetti kendi kuvedini, neçin deyni onu diiştirdi Vartizlik. Apostol Pavel söleer: “Обрезание ничто и необрезание ничто”. Hepsi adetlär bizdä olyerlar bir gündä, açan uşaa getireriz Vartizlää, ozaman da hepsi olyer.

Ama haliz var Klisedä ölä, ilk gündä uşaan var duası, angısı okunyer Klisedä onun adına, verilyer anasına dua. Sora gelyer sekizinci gün. Sekizinci gündä veriler uşaa ad. Herbir uşaa verilyer ad sekizinci gün. Da gene onun var kendi duası. Sora da açan gelyer vakıt vartiz ermää deyni, vartizliin var kendi duaları, kendi izmeti, işleri, angısınnar yapılyer vartiz edärkan uşaa.

Allaa veryer sımarlamasını taa Hristoz duumadan Avraama bir kaç bin yıl ileri, söleer, ani herbir çocuk, angısı duȇȇr, lääzım sekizinci gün yapılsın bu adet ona. Bunnan o adanyer Allaha.

Herkerä Hristoz tamannaardı herbir zakonun sımarlamasını. Açan Hristoz duȇȇr, Ona da yapılyer bu adet, angısı Ona hiç diil lääzımdı.

Neçin biz böönkü gündä anȇrız bu adeti, ne yapıldı Hristoza?

Ölä söleer İerusalimskiy Klise, gelecek antihristinin vakıdı. Allaa ölä açıklayacek, verecek insana, ani insan bilsin, ani o käär te o antihrist, angısında bu adet geçmedi. Onda te o adet yok, neçin deyni Hristoz kabletti o adeti, tamannandı. Bölä antihrist belli olacek, ani diil Allahın izmetçisi…

Prot. Feodor Karakalçev