Пасхальное богослужение в храме с. Копчак

341 просмотров

Yok ölä bir da karannık, angısı olsun nicä kaplasın bu aydınnıı. Bu Şafkı, Angısı var Hristozun Dirilmä Günü. O şafk okadar şıladı mezardan, okadar keskin şafkı, ani yok nicä, nekadar da büük karannık olsun, kaplasın onu, neçin deyni Hristos dirildi ölülerdän. Ölä söleer bizim böönkü yortu da, ölä söleer boba İoan Altınaazlı: “Hristos Dirildi da cendem kaybetti kendi kuvedini.”

Nekadar vardı büük korku şindiyadan! Korku hem ölümdän, hem cendemdän. Şindi bunnar hepsicii kaybettilär kendi kuvedini. Yok onda ölä kuvet, neçin deyni Hristos aldı onun kuvedini, neçin deyni Hristoz girdi, indi cendemä, nicä Çorbacı, Üsteleyci. O indi orayı, üsteledi onu. Da ölüm hem da cendem artık korkȇr Hristozdan, korkȇr Allahtan. Diil insan korksun ölümdän, şindiyadan angısı vardı.

Hem da yok böön ölä bir insan da, angısı var nicä olsun gücenik, neçin deyni Allaa hepsiciinä birtürlü verer, baaşlȇȇr hepsiciinä: kim bekim geç kaldı da, kim kayet geç kaldı, kim bekim fukaarä, kim zengin. Onnar lääzım hepsicii birtürlü sevinsinnär, lääzım bilä sevinsinnär, neçin deyni Hristoz Dirildi ölülerdän. Ölä söleer taa prorok Osiya: “Nerada, ölüm, senin iinän? Cendem, nerada var senin kuvedin?” Şindi onnar hepsicii kaybettilär kendi kuvedini.

Hristos Dirildi ölülerdän!

Bu haber, bu Şafk kapladı bütün dünneyi! Yok ölä bir da eer, nerayı etişmedi bu haber.

Amin.

Hristos Diridli! – Akına Dirildi!

Prot. Feodor Karakalçev