Neçin dua ederiz ölülär için? Prot. Feodor Karakalçev

769 просмотров

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına.

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar! Biz kaarşlȇȇrız bir büük yortuyu, angısına denyer Klisenin duuma günü, neçin deyni Ayoz Üçlü (Троица) o var gün nezaman duudu Eni Baalantının Klisesi. Bu Klise, angısını yarattı Kendi Hristos, O adȇȇr: “Bän yollayacam sizä İlindiriciyi, Ayoz Duhu!”. Da bu büük yortuya karşı bizim Ayoz Klise toplȇȇr bizi hepsimizi, ani biz analım, dua edelim te onnar için, kim geçildi bu dünyedän. Bunnan gösteräk bizä, ani Hristozun Klisesindä bulunyer her bir insan, ani vartiz oldu, ani Allahta ölü yok, hepsicii, kim vartiz oldu, kim yaşeer, kimä sıra geldi da geçildi — onnar var hepsicii Allahın Klisesi. Te onun için onnarı yok nicä ayırmaa. Hepsiciin için bir türlü dua eder bizim Klise hem isteer hepsicii olsun toplu, onnar hepsicii olsunnar bilä. Neçin deyni yok ölä, ani nerada sa Allah kimi sa ayırsın. Biz böönkü Evangeliyada da işidyeriz: “Te onnarı, ani kimi Sän Bana verdin, Bän onnarı kaybetmeyim, ani onnardan birisi gitmesin kayıba ”. Allah düşünyer herbir insan için hem da herbir insana isteyer kurtuluş. Biz böön hepsimiz varkana, sayılyarkana Allahın Klisesi, bizim aramızda te onnar kim ani geçildi onnar da var ikär ölä bizim sürümüzdä, onnar ikär ölä da var bizim Ayoz Klisedä, da onnar için da böön getiryeriz dua.

Ayoz Vasiliyin Büük dualarında biz işideciz, ani isteriz Allahtan, ani Allah hepsicini toplasın, kim geçildi, onnarı hepsiciini toplasın Kendi Ayoz Klisesinä. Onnar için da böön biz getiryeriz dua, isteeriz, ani hepsicii olsunnar birlik, bir sürüdä. Nicä isteer Hristos: “Ko olsun hepsicii birlik, nicä Biz Seninnän, Ayoz Boba!”. Nicä Hristos var Gökteki Bobaylan birlik, nicä Ayoz Duhlan var birlik, ani hepsicii insannar da ikär ölä olsunnar birlik. Onun için da Allah isteer herbir insan olsun Klisedä.

Ölümnän karşı gelmää sıra geleçek hepsimizä. Birazı, kimi sa bekim da inanmȇr, ani var öbür dünyä, birazı da bekim inanyer, ama bişey yapmȇr, çalışmȇr ona deyni, ani öbür dünyä sıra geldiynan geçilmää, nicä sıra gelecek karşı gelmää Allahlan. Ama bizä Ayoz Klise her kerä getiryer aklımıza, ani biz lääzım tutalım aklımızda ölüm vakıdını. Biz lääzım tutalım aklımızda, ani bizä da sıra gelecek ölmää, en ilk unutmayalım te onnarı, kim geçildi da getirelim onnar için dua. Kendimizä deyni hem bizim canımıza deyni o var faydalı, neçin deyni bizä da sıra gelecek ikär ölä geçilmää bu dünyadan hem sıra gelecek çıkmaa Allahın önünä, onun için deyni ölümä deyni hem da karşı gelmää Allahlan lääzım olmaa hazır her kerä. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev