Neçin Ayozları Konstantin hem Elenayı koyerız apostollarlan bir uura?

869 просмотров

Hristos Dirildi!

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar, böönkü gündä biz anȇrız var nicä demää ilk padişahı, ani açtı yol hristiannara. 326 yılda o sımarlȇȇr kendi anasına Elenaya gitsin da aarasın Hristozun Stavrozunu. Bileriz, ani ţariţa Elena gider İerusalimä da bulyer orada te o stavrozu, angısına geriliydi Hristos. O vakıtlar Hristozun stavrozu yeri artık yikılmıştı, gömülmüştü, kaybelmişti, neçin deyni orada taa sıbıdyarmışlar çirkin işlär, mindar er yapmışlar orada. Baktıynan, ani Hristos 33 yaşında gerildi stavroza, bırada geçer emen-emen yakın üz yıla, da açan ţariţa Elenaya sıra gelyer orayı gitmää da aramaa, çok insannnar unutmuşlar, nerada bulunyarmış Hristozun stavrozu, nerada O geriliymiş. Ozaman o bulyer bir ihtär çıvıdı, angısı gösteryer o eri, orada sa artık düzünmüştü yabancı allahlara klise. Da onnar açerlar, kazȇrlar orada da bulyerlar üçün da stavrozlarını, bir angısında gerıliydi Hristos, ikisindä da — iki hırsız. Bilmää deyni, angısı var Hristozun stavrozu, onnar ölünün üstünä koyerlar te o stavrozları sıraylan, da açan koyerlar Hristozun stavrozunu, ozaman o ölü dirilyer, olyer ölä nışan. Ozaman ţariţa Elena getiryer o stavrozu, veryer ozaman patriarh Makariya, ani korusun.

Bileriz, ani stavroz kıyıldı kıymık-kıymık da daadıldı bütün dünneyä. Neçin yapıldı bu iş? Neçin deyni Hristos geldi kurtarmaa herbir insanı, bütün dünneyi geldi kurtarmaa. Onuştan Hristozun stavrozu kıyılyer, onun var çok erdä kıymıcıkları, Ay Orozda da Vatoped monastirindä bulunyer genä bir payı Hristozun stavrozu.

Neçin Ayozları Konstantin hem Elenayı koyerız apostollarlan bir uura?

Neçin deyni kim, ani izmet eder, nasaat eder nicä apostollar gezdilär vakıdında, çevirdilär insanı dooru yola. Böönkü gündä anılyerlar Konstantin hem onun anası Elena, onnar bir uurda koyuluyerlar apostollarlan, deyni açtılar hristiannara yol, ani açık inan etsinnar kendi dinini.

Bizdä böön koolamak yok, bizi böön kimsey koolamȇr. Ama dübüdüz demää, ani koolamȇȇr — o diyl dooru, neçin deyni şeytanın var kendi izmetçileri hem var insannnar, kim sesleer da izmet eder şeytana. Kim ani izmet eder şeytana, onnar yok nicä izmet etsinnär Allaha, yok nicä izmet etmää hem Allaha hem şeytana, ama kimär kerä biz ölä savaşyerız yapmaa. Yapȇrız, neçin deyni deyeriz: “Te yapacam günahı da sora spiadada annadacam da benim günahım af olacek”. Var nicä aldatmaa insannarı, var nicä popazı da aldatmaa, var nicä hepsini aldatmaa, ama Allahı yok nicä aldatmaa. Yok nicä olmaa Allahın önündä iki üzlü. Yok nicä ölä, ani birazcık orayı, ani te şindi bana taa çok uyer, ani bän şeytana izmet edeyim, sora bän genä Allaha dönecäm da izmet edecäm Ona.

Ölä olmȇr, ölä yok nicä olsun! Hristian, açan ayırmış kendi stavrozunu, o stavrozunu, ani angısını vermiş Hristos, biz lääzım taşıyalım. Açan sa biz deyeriz: “Birazçık taşıyacam, birazçık taşımayacam, biraz te bölä yapacam” – ozaman biz varız ikiüzlü, ozaman biz diyliz izmetçi Allaha, ozaman izmet ederiz şeytana.

Konstantin hem Elenaya verildi kendi izmeti, onnar vardılar padişaa. Onnara Allahtan verildi — güdsünnär insannarı, götürsünnär insanı, ne var nicäydı onnar yapsınnar o vakıt, onnar yaptılar. Konstantin açtı yol hristiannara, Elena buldu Hristozun stavrozunu – o var onnarın izmeti.

Bizim izmetimiz var başka türlü: biz böön çaarıldık te ona deyni, ani korumaa inanı, onnar açtılar inana deyni yol. Bizä deyni kalyer sade korumaa kendi inanımızı, stavrozumuzu taşımaa, koruma hem da inanmaa ömür verici Stavroza. Her biz böön hristianinsayıdık, biz lääzım kendi izmetimizdä nicä onnar, götürelim izmetimizi dooru yoldan bitkiyadak. Amin.

Hristos Dirildi!

Prot. Feodor Karakalçev