Kayıp ool için afta

1256 просмотров

Bobanın Oolun hem Ayoz Duhun Adına. Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar, böönkü Evangelie, angısı için var nicä pek çok annatmaa hem pek çok tarafından, neçin deyni bu pilda diyl sade Evangeliyayın kıymıı, ama var nicä demää bütün Evangelie. Böönkü kıymık Evangeliyasına sıyer bizim bütün yaşamamız. Da onu, olaydı kolayı vardı nicä annatmaa saatlarlan, neçin deyni okadar derin, okadar gösteryer bizä bizim yaşamamızı, ani bitlediynän bu pildayı birär-birär insan var nicä üüreneräk, annayerak onu var nicä kabletsin kurtuluş.

Bu pazar açan Ayoz klise ikinci afta hazırlêêr bizi Büük oruca. Bizdä taa biraz dişilyer ne çalınyer, bizdä avşam bırada çalındı «Vavilon derelerindä», ani getiryer aklımıza nicä insana vardı zor, açan onnar bulunyardı yabancı erdä, yaban topraanda, nereyi onnnarı getirdilär kapana. Neçin o oldu? Neçin deyni seslämedilär Allahı. Allahsız zor yaşamak — o aslı!

Ne var nicä sölemää: biz böön hepsimiz uzaklanyerız Allahtan, hepsimizdä var, hepsimiz arêêrız nica kayıp ool böönku Evangeliyada: «Ver bana payımı, da bän gidecäm da bän olayım kendi başına. Bän yaşayım Allahsız. Bän kazandım para, bendä para var, o benim! Bän nerayı isteycäm, oraya da kullanacam». Bunnarı biz hepsini isteriz, ani gelyer bir vakıt brakmaa Allahı, uzaklaşmaa da yaşamaa, nicä biz aarayerız raat yaşamak. O ikär var çırak yaşaması, neçin deyni Allahsız yaşamak — o var çırak yaşaması. İslä yaşamak hem raat var nicä olsun sade Allahlan bilä.

Var nicä demää, ani bu ool, angısı icin böönkü pildada sölenyer, toplêr fikirini da döneer geeri. En paalı onun uuru, açan o brakêr, açan pişman olyer, toplêr fikirini da döner Bobaya geeri. Bizdä sa o taa yok, ani toplayalım fikirimizi da dönelim geeri, annayalım, nekadar bizä zoor Allahsız da dönelim geeri, da aaraylım Allahı, da olalım Allahlan bilä. Da te o, ani gelip ta sade düşmää da demää: «Allahım, Bobam, bän yaptım günah gökä hem Senin önündä, kablet beni baarim izmetker gibi, neçin deyni yabancı toprakta zoor çekerim, domuzları otladarak, bän yok ne iyeyim kendim. Ani bir kerä günah beni hiç doyurmêr hem yok nicä doyursun. Onuştan kablet beni nicä izmetker gibi, da bän gitmeyim kayıba.» Amin.

Protoierei Feodor Karakalçev