(ФОТО) Прот. Феодор Каракальчев. Проповедь на Рождество Иоанна Предтечи

821 просмотров

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına!

Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar!
Dooru baktıynan, biz böön bakȇrız kendi günnerimizi, angısınnara deeriz «День Ангела».

Ama neçin bizä Ayoz Klise başka ayozların günnerini vermeer, koymȇȇr yortuların arasına? Sade Panayiyanın, sade Hristozun hem İoann Vartizedicinin?

Neçin deyni İoann Vartizedicinin duuması, nicä da Panayiyanın duuması, vardı diil nicä epsindä.

Onnar olmadı, nicä herkerä biz böön deeriz, deyni isteeriz uşacık. Taa zeedä da olyer, ani istämeeriz onnarı, onun için bizim uşakların duuması taa zeedesi var güüdenin istedeklerindän. Açan bölä uşak çekettireriz, biz onnara vereriz hepsiciini, ne var bizdä zeetlär, günahlar. Onnar hepsicii geçer bizim uşaklarımıza. İisözlemenin erinä, duamızın erinä, biz veryeriz onnara kendi zeetlerimizi.

İoann Vartizedicinin duumasını neçin bizä Ayoz Klise gösterer?

O bizä deyni en ilk örnek var uşakların terbi etmesi için.

Kendi uşaklarımızı nicä terbi edeciz? Uşak duudunan, yaşaarkan, büyarkan, onu giidirärkan, doyuryarkan, biz taa çok ekeriz onnara te o zeetleri, nekadar ekeriz iisözlemäk, nesaydı islää iş. Neçin deyni islää iş ekmää deyni, lääzım ölä yaşamaa, ani uşaklar görsünnär onu bizdän, bobalardan-analardan. İilik ekmää deyni, lääzım pek büük izmet. İsteeriz, ani uşaklarımızda islä olsunnar, iiliklär onnarda ilerlesinnär, ama çalışmadan: gelmeyeräk klisä, dua etmeyeräk, vartizetmeeräk uşakları, yok nicä onnar büüsün Allaha yakışıklı. Git-gidä okadar aarȇȇrız sebep uydurmaa kendimizä, ani uşaklar da kalyerlar vartizsiz vakıtçasına. En çirkin ne olyer, ani uşak vartizsiz da öler. Onnar için hiç kahırlanmȇȇrız da. Düşünmeeriz, ani ölä işlär var nicä olsunnar.

Te onuştan bizä deyni İoann Vartizedicinin duuması — örnek. Pek büük örnek, neçin deyni artık bobası-anası artık diildi genç. Onnarın nekadar sa yavaşıdı te o zeetleri, da onnarda kalyer sade iisözlemäk. Onuştan İoann Vartizedicinin duuması hem yaşaması vardı ilerdän, ani onun gibi prorok şindiyadan bulunmadı. O var prorokların arasında en büük. Ölä da söleer Hristoz: “Из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя. ”

Nekadaradan diişiler böön herbir iş, açan insan yaşȇȇr yakışıklı Allaha!!! Ona görä da savaşyȇr terbi etmää kendi uşaklarını da! Amin.

Prot. Feodor Karakalçev