Feodor Karakalçev: Ne o oruç?

927 просмотров

Evangelie söleer, açan oruçlanyersın, ozaman olmamaa iki üzlü, olmamaa kahırlı, göstermemää kendini, ani oruç tutêrsın da bunnan üünäsin. Diyl lääzım gezmää kahırlı, lääzım olmaa şen. Açan çekedyersın oruçlanmaa, düşünyersın, nicä taa yakışıklı tutmaa orucu, nicä taa islä, yakışıklı Allaha oruç olsun.

Getireräk aklımıza, ani böön anılyer ilk insannar, angısınnar koolandılar Ray Başçasından, Hristos bizi azırlêêr, nicä askerlerinin Buyurucusu: O sımaarlêr olsunnar azır herbir işä deyni. Duşman düşünyer, nicä aldatmaa askerleri da üstelemää onnarı. Cenktä ölä olyer, ani imäk etmeer, ani üşüyersin, olyer ölä, ani yorulmuşun, uyumaa isteersin da bunnarlan hepsinnän duşman savaşyer aldatmaa askerleri. Var nicä teklif etsin: «Gelin bana, verilin, bendä var çok imää, bendä var sıcak imää, bendä var tatlı imää, bendä var Nerada isınmaa. Bendä var ruba, sizä verecäm, gelin bana da bän verecäm sizä hepsini onnarı». Aldadyer, gösteryer gözäl işleri, adêêr çok iş, ani onnar verilsinnär da üstelesin onnarı. Askerlerin Buyurucusu söleer, ani bunnara olun azır, aldanmayın, satmayın ana topraanızı, satmayın kendi ananızı, satmayın kendi inanızı. Neçin deyni siz, açan aldanacıınız bir parça imeya yada yısınmaa mı, azaman siz kaybedeciiniz hepsini, olacıınız çırak, sizi kullanacek başka askerlär, başka çorbacı.

Te ölä Hristos da azırlêêr bizi oruca gireciykana, Allah bizä sımarlêêr: olacek çok türlü aldatmak, şeytan bizä savaşacek her türlü yanıltmaa, herbir işi ne o adêêr, onda yok. Onda yok imäk, onda yok ne ruba, ne sıcak, ne iiliklär – bişey onda yok, o var nicä onnarnan sölesin da aldatsın. Da bizä deyni lääzım azır olmaa te onnara: aldanmayalım, ani olmasın imää taa paalı bizim canımızdan, ani olmasın ruba taa paali bizim güdemizdän.

Bizdä böön var afetmäk pazarı, giryeriz oruca, da onuştan biri-birimiznän isteeriz af olmaa. Evangeliyada sölenyer: toplamayın kendinizä baaşış erdä, nerada kurt iyer, küf onu bozêr hem hırsızlar da var nicä çalsınnar, kapsınnar, ama toplayın kedninizä Gökteki Padişahlıkta — orada ne kurt var nicä isin, ne küf bözêr, ne da hırsız var nicä gelsin da kapsın oradan, ani bizim en paalı zenginniimiz var Gökteki Padişahlıkta. Yortuyu herkerä lääzım kabletmää bölä, neçin deyni yortular hepsici baalı Kliseya, açan biz o yortuyu bakêrız Klisesiz, o yortu olyer sade saroşçuluk etmä hem da çok imäk başka bişey. Açan sa o çekedyer klisedän, lääzım olalım klisedä da klisedän çekedelim.

Açan biz isteyeriz günahtan brakılmaa onu lääzım kesmää da sıbıtmaa, açan sa bizim canımız acıyer günaha, ozaman biz o günahı hep yapaciz, onuştan da biz baalıyız. Nicä Lotun karısı, angısının canı acıyer çıkarkana te o kasabalardan, angısınnarı Allah yaktı, verdi o kasabalara ateş, onun canı acıyer da döneer da bakêr geeri. Açan bizim da günaha acıyer canımız, ozaman biz ondan hiç brakılmıycız bir da vakıt. Ama açan isteyeriz brakılmaa günahtan – onu lääzım kesmää. Diyl sabaadan çekedecäm, teşini, te nerada keserim o günahı da başka o günaha bän geeri dönmeyecäm.

Lääzım çekedelim orucu hem geçirelim faydaylan kendimizä, etişelim Paskellä gününä! Amin.

Prot. Feodor Karakalçev